Kanalizacija Lancova vas (Osmica – avtocesta)

Facebook

V mesecu oktobru in novembra 2019 je bil zgrajen fekalni kanal v Lancovi vasi na odseku od Osmice do avtoceste. Asfaltiranje oz. gradbena dela so zaključili v mesecu marca 2020. Na obravnavanem območju naselja Lancova vas se je v sklopu izvedbe kanalizacijskega sistema izvedel oz. rekonstruiral obstoječ vodovod od h. št. 3 do 7/a. Obstoječ vodovod,  je bil dotrajan, potrebno ga je bilo rekonstruirati ter za izboljšavo vodne oskrbe obravnavanega območja dograditi nov vodovodni cevovod. Na novo so se uredile vse prevezave sekundarnih vodovodov in hišnih priključkov.

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!