JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI, PROJEKTOV IN PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI VIDEM ZA LETO 2022

Facebook

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Videm za leto 2022. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v programih drugih razpisov v občini Videm, kot so skupni projekti in prireditve, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Videm. Višini sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je določena v Proračunu Občine Videm za leto 2022 v znesku 4.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo od objave razpisa do porabe sredstev oz. do 30.11.2022. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022. Prijava mora biti oddana v pisni obliki, vloge se odpirajo po kronološkem vrstnem redu, do porabe sredstev, vsaki prvi petek v mesecu. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj-vloga druga društva 2022”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Priloga:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!