JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VIDEM ZA LETO 2022

Facebook

Besedilo: Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Videm za leto 2022. Rok za predložitev prijav je do 25. 3. 2022. Vlogo izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite osebno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju z oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA ŠPORT 671-1/2022«. V zgornjem levem vogalu ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Več informacij najdete v prilogi:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!