JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA TER POMOČI DE MINIMIS OBČINE VIDEM V LETU 2022

Facebook

Objavljamo Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja ter pomoči de minimis Občine Videm v letu 2022. Razpis je odprt od 01.03.2022 do 30.09.2022 oz. do porabe sredstev. Vlogo s prilogami je potrebno oddati na sedežu Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, v času uradnih ur ali nasloviti na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, v zaprti kuverti s pripisom: PRIJAVA NA JR – DP – KMETIJSTVO 2022 – NE ODPIRAJ. V zgornjem levem kotu kuverte je potrebno napisati naziv in naslov vlagatelja.

Več informacij najdete v prilogi:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!