JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV V LETU 2022 NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOSPODARSTVA IN TURIZMA

Facebook

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev v letu 2022 na področju kmetijstva, gospodarstva in turizma. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno posredovati v zaprti kuverti osebno v vložišče ali po pošti. Na kuverto je potrebno obvezno napisati »Ne odpiraj – vloga Javni razpis-kmetijstvo, gospodarstvo, turizem 2022, Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju«. Na kuverti levo zgoraj mora biti napisan naslov pošiljatelja. Rok za prijavo na javni razpis je petek 25. 05. 2022. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika oziroma bodo do tega roka oddane na pošti.

Več informacij najdete v prilogi.

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!