JAVNI POZIV- PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

Facebook

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13-DGZR, z dne 12. 08. 2022 se bo na območju Občine Videm od 17. 08. 2022 do 19. 09. 2022 vršila prijava škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše.
Obrazec za prijavo suše (glej prilogo):
– OBRAZEC 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči.
Obrazce za prijavo škode občani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Videm v delovnem času občinske uprave ali do njih dostopajo na spletni strani Občine Videm www.videm.si.
Prijave občani vlagajo v sprejemni pisarni Občine Videm ali po pošti na naslov Občina Videm, Videm pri Ptuj 54, 2284 Videm pri Ptuju. Podatki o škodi se vnašajo v program AJDA, zato prosimo, da so obrazci izpolnjeni z vsemi zahtevanimi podatki in oddani v zgoraj navedenem roku.

Priloga:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!