Nov žarni zid na pokopališču Videm

Facebook

V letu 2021 smo pričeli s projektom izgradnje žarnega zidu na pokopališču Videm. Na novo je bilo zgrajenih 126 žarnih niš. Vrednost celotnega projekta je znašala 123.372,69 EUR, z deli pa smo zaključili v poletnih mesecih 2022.

Občina bo pričela s sklepanjem najmenih pogodb za žarne niše s 1. 10. 2022. Predlagana cena, ki bo obravnavana na naslednji seji občinskega sveta bo znašala 145,00 EUR za povračilo stroškov za ureditev žarne niše. To bodo plačali krajani Občine Videm, ki bodo za pokojnika predložili potrdilo, da je ta imel na območju občine stalno prebivališče najmanj tri leta pred smrtjo. Za druge najmenike žarnih niš bo povračilo stroškov za ureditev žarne niše znašalo 1.650,00 EUR.

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!