JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Facebook

Objavljamo Javni razpis za štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2022/2023 za dijake in študente kot pomoč pri njihovem študiju:
Pravico do štipendije lahko uveljavljajo kandidati, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Dijaki, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne ali srednje šole niso starejši od 18 let in pridobijo status rednega dijaka in ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje,
  • Študentje, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega, visokošolskega, univerzitetnega in 1. stopnje bolonjskega študijskega programa niso starejši od 26 let, imajo status rednega študenta in ne prejemajo štipendije in drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • imajo najmanj 3 leta prijavljeno stalno prebivališče v Občini Videm
  • dijaki, ki dosežejo v preteklem šolskem letu najmanj prav dober uspeh, za prvi vpis pa če z najmanj prav dobrim uspehom zaključijo osnovno šolo,
  • študentje, ki dosežejo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8.0, za prvo študijsko leto pa najmanj prav dober uspeh na maturi.

Rok za oddajo vlog je 16. 9. 2022. Več informacij najdete v naslednjih prilogah:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!