JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA – “VRČEK”

Facebook

Objavljamo Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja za prodajo nepremičnine, in sicer:
– številka stavbe: 210
– del stavbe: 2
– katastrska občina: 460 – Dravci
– površina dela stavbe: 140,7 m2.

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javno zbiranje ponudb z oznako »NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE«, najpozneje do 14. 10. 2022, na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Več informacij v priponki.

Priponka:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!