POZIV PREDSTAVNIKOM SVETNIŠKIH SKUPIN – VOLITVE ČLANOV DRŽAVNEGA SVETA

Facebook

Predsednica državnega zbora RS je na podlagi prvega odstavka 5. člena ZDSve razpisala splošne volitve v državni svet (Uradni list RS, št. 92/22). Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo 23. in 24. novembra 2022.
Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov (elektorjev) mora občinski svet predložiti pristojni volilni komisiji najpozneje do 23. 10. 2022 do 24.00 ure. Glede na število prebivalcev Občini Videm pripadata 2 elektorja.
V istem roku se pristojni volilni komisiji predloži tudi kandidature za člane državnega sveta. Občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.
V skladu z navedenim vas pozivamo za predložitev predlogov za kandidata za elektorja in kandidata za člana državnega sveta. Predlogi s soglasjem morajo biti predloženi Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje do torka 27. septembra 2022, do 12. ure.

Priloga:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!