JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE PRIREDITVE MARTINOVANJE V OBČINI VIDEM V LETU 2022

Facebook

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve Martinovanje v Občini Videm v letu 2022. Rok za predložitev prijav je do 12. 10. 2022. Vlogo izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite osebno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju z oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – MARTINOVANJE NA VIDMU 2022«. Več informacij v prilogi.

PRIPONKA:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!