Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo – 2022

Facebook

Občina Videm vabi vse zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo ter to razpisno dokumentacijo oddajo svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO – 2022. Javni razpis se izvaja na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015).

Višina razpoložljivih sredstev je 2.258,41 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem. Prijave je potrebno vložiti do 11. 11. 2022 priporočeno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Videm v času uradnih ur.

PRILOGA:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!