Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine KO Jurovci

Facebook

Občina Videm v skladu z 52.členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/2018 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/2018), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 153/26 (ID 6327782) v izmeri 40 m2, k.o. 446 – Jurovci.

Rok za oddajo ponudbe je 20 dni od objave ponudbe na internetni strani, to je 15. 11. 2022.

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!