Naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Leskovec – razpis

Facebook

Na podlagi 41. in 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) predsednik Občinske volilne komisije razpisuje naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Leskovec za volilno enoto št. 8. Naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Leskovec za volilno enoto št. 8, ki obsega naselje Gradišče in se voli en član sveta, bodo v nedeljo, 18. decembra 2022.

Priloga:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!