OPPN za del enote urejanja prostora (EUP) PB05, del naselja ob cesti v Tržec – PRIPRAVA OPPN

Facebook

Predvidena je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja ob cesti v Tržec, v
nadaljevanju OPPN, v skladu z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-3 (Ur. l. RS, št. 199/2021). Območje predvidene pozidave, umestitev enostanovanjskih objektov v prostor, predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2015), v nadaljevanju OPN.

Podrobnosti vsebine so razvidne iz priloženega gradiva.

PRILOGE:

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!