Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

Facebook

Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 540/1, 541/1 in 541/3, vse k. o. Spodnji Leskovec, A.KULT s. p., Orešje 182, 2250 Ptuj, pod številko projekta 2213512, z datumom april 2021.

Javna razgrnitev navedenega gradiva bo v prostorih Občine Videm, Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju, in sicer v sejni sobi. Javna razgrnitev bo v času od petka 9. 12. 2022 do vključno petek 23. 12. 2022. Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve dostopno tudi v elektronski obliki, in sicer na spletni strani občine na naslovu https://www.videm.si (prostorsko načrtovanje).

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!