Objava poročila o izidu glasovanja

Facebook

Občinska volilna komisija je na podlagi 5. točke 41. člena in 1. odst. 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US; v nadaljevanju ZLV), na svoji 16. seji, dne 19. 12. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve v svet krajevne skupnosti Leskovec, volilna enota VIII, ki so bile dne 18. decembra 2022, ugotovila rezultate in izid glasovanja ter objavlja naslednje poročilo.

Poročilo o izidu volitev v svet KS Leskovec, VE 8

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!