Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev v letu 2023 na področju kmetijstva, gospodarstva in turizma

Facebook

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), ter Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2023), Občina Videm objavlja Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev v letu 2023 na področju kmetijstva, gozdarstva in turizma.

Predmet razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti društev s področja kmetijstva, gospodarstva in turizma, ki izvajajo dejavnosti in naloge pomembne za raznoliko in kvalitetno družbeno življenje občanov Občine Videm.

Rok za oddajo prijav je do 21. 4. 2023.

Javni razpis

Prijavni obrazec

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!