Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm  v letu  2023

Facebook

Občina Videm na podlagi 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb),  Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin 35/2020) in  Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2023  (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 20/2023), Občina Videm objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm  v letu  2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm  v letu 2023.

Rok za oddajo prijav je do 21. 4. 2023.

Javni razpis

Prijavni obrazec

Vzorec pogodbe

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!