JAVNI POZIV – prijava posledic močnega neurja z deževjem s poplavami in plazovi med 14. in 23. majem 2023

Facebook

Spoštovane občanke in občani.

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-18/2023-161 – DGZR z dne 25. 05. 2023, se bo na območju Občine Videm od 01. 06. 2023 do 23. 06. 2023 začelo zbiranje vlog oškodovancev, ki so imeli škodo na kmetijskih zemljiščih, stavbah in infrastrukturi v Občini Videm med 14. in 23. majem 2023.

K objavi so priloženi naslednji obrazci za oceno škode, katere se lahko dvigne tudi v sprejemni pisarni občine:

  • OBRAZEC 1 – kmetijska zemljišča
  • OBRAZEC 3 – uničen objekt
  • OBRAZEC 4 – delna škoda na objektu
  • OBRAZEC 5 – gradbeno inženirska infrastruktura (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

Izpolnjene obrazce oddate v sprejemni pisarni Občine Videm ali pošljete na elektronski naslov info@videm.si.

Podatki o škodi se vnašajo v spletno aplikacijo AJDA, zato prosimo, da so obrazci izpolnjeni z vsemi zahtevanimi podatki in oddani v zgoraj navedenem roku.

Za pomoč pri izpolnjevanju dodajamo povezavo do Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode s prilogami http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2969.

Vlogi dodajte fotografije, iz katerih bo razvidna nastala škoda.

Informacije glede izpolnjevanja obrazcev za ocenjevanje škode prejmete na Občinski upravi Občine Videm (02/761 94 01), info@videm.si ali osebno).

Sklep o ocenjevanju škode

OBRAZEC 1

OBRAZEC 3

OBRAZEC 4

OBRAZEC 5

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!