Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov, prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Videm za leto 2023

Facebook

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov, prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Videm za leto 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov, prireditev in dogodkov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov v Občini Videm, kot so skupni projekti, prireditve in dogodki, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Videm.

Vloge se odpirajo po kronološkem vrstnem redu, do porabe sredstev, in sicer 1. in 15. dne v mesecu. Če omenjeni datum zapade v vikend ali praznik je dan odpiranja prvi delovni dan. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča od župana pooblaščena uradna oseba z odločbo, po predlogu komisije, najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju v zaprti ovojnici s pripisom » Ne odpiraj – vloga druga društva 2023«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Javni razpis

Prijavni obrazec

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!