JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZDAJE ZBORNIKOV DRUŠTEV V OBČINI VIDEM ZA LETO 2023

Facebook

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje izdaje zbornikov društev v Občini Videm za leto 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje izdaje zbornikov društev v Občini Videm za leto 2023, ki pomenijo prispevek prepoznavnosti Občine Videm.

Sredstva se dodeljujejo od objave razpisa do porabe sredstev oz. do 30. 11. 2023. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

Vloge se odpirajo po kronološkem vrstnem redu, do porabe sredstev, in sicer 1. in 15. dne v mesecu. Če omenjeni datum zapade v vikend ali praznik je dan odpiranja prvi delovni dan. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča od župana pooblaščena uradna oseba z odločbo, po predlogu komisije, najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Prijava mora biti oddana v pisni obliki, v obliki vloge na podlagi katere je razvidno izpolnjevanje meril ali na priloženih obrazcih. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju v času uradnih ur in sicer od dneva razpisa ali na spletni strani Občine Videm: https://videm.si/.

Javni razpis

Prijavni obrazec

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!