Najava objave javnega razpisa za štipendije za šolsko/študijsko leto 2023/2024

Facebook

Občina Videm bo predvidoma v drugi polovici avgusta 2023  na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011 in 22/2014) objavila javni razpis za štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2023 /2024.

NAMEN IN UPRAVIČENCI:

  • za dijakinje oz. dijake in študentke oz. študente kot pomoč pri njihovem študiju:

Pravico do štipendije lahko uveljavljajo kandidati, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dijakinje oz. dijaki, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne ali srednje šole niso starejši od 18 let in pridobijo status rednega dijaka in ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje,
  • študentke oz. študenti, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega, visokošolskega, univerzitetnega in 1. stopnje bolonjskega študijskega programa niso starejši od 26 let, imajo status rednega študenta in ne prejemajo štipendije in drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • imajo najmanj 3 leta prijavljeno stalno prebivališče v Občini Videm,
  • dijakinje oz. dijaki, ki dosežejo v preteklem šolskem letu najmanj prav dober uspeh, za prvi vpis pa če z najmanj prav dobrim uspehom zaključijo osnovno šolo,
  • študentke in študentje, ki dosežejo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8.0, za prvo študijsko leto pa najmanj prav dober uspeh na maturi.

DODATNE INFORMACIJE:

Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa na spletni strani www.videm.si.

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!