JAVNI POZIV – PRIJAVA POSLEDIC PO MOČNIH NEURJIH S POPLAVAMI IN PLAZOVI OD 4. 8. 2023

Facebook

Spoštovane občanke in občani.

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-30/2023-18 – DGZR z dne 10. 08. 2023, se bo na območju Občine Videm od 21. 8. 2023 do 15. 9. 2023 začelo zbiranje vlog oškodovancev, ki so imeli škodo po močnih neurjih s poplavami in plazovi od 4. 8. 2023.

K objavi so priloženi naslednji obrazci za oceno škode, katere se lahko dvigne tudi v sprejemni pisarni občine:

  • OBRAZEC 1 – kmetijska zemljišča
  • OBRAZEC 3 – uničen objekt
  • OBRAZEC 4 – delna škoda na objektu
  • OBRAZEC 5 – gradbeno inženirska infrastruktura (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

Izpolnjene obrazce oddate v sprejemni pisarni Občine Videm ali pošljete na elektronski naslov info@videm.si.

Podatki o škodi se vnašajo v spletno aplikacijo AJDA, zato prosimo, da so obrazci izpolnjeni z vsemi zahtevanimi podatki in oddani v zgoraj navedenem roku.

Za pomoč pri izpolnjevanju dodajamo povezavo do Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode s prilogami http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2969.
Vlogi dodajte fotografije, iz katerih bo razvidna nastala škoda.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 02/761 94 01, na e-naslovu info@videm.si ali osebno.

Sklep Ministrstva za obrambo

OBRAZEC 1-kmetijska zemljišča

OBRAZEC 3 – uničen objekt

OBRAZEC 4 – delna škoda na objektu

OBRAZEC 5 – gradbeno inž. infrastruktura

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!