Javni razpis za štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2023 /2024

Facebook

Objavljamo Javni razpis za štipendije za šolsko oz. študijo leto 2023/2024.

Vloga z vsemi prilogami se lahko odda osebno ali pošlje s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Videm,  Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za štipendijo 2023/2024«, z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele po pošti do 28. 9. 2023  ali bodo do navedenega datuma do 12.00 ure osebno oddane v sprejemni pisarni/vložišču občine Videm oziroma bodo najkasneje 28. 9. 2023 oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

Javni razpis

Vloga

Izjava VOP

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!