JAVNI POZIV – PRIJAVA POSLEDIC ZA OBDOBJE OD 3. DO 6. AVGUSTA IN 28. DO 31. AVGUSTA 2023

Facebook

Spoštovane občanke in občani.

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje se bo na območju Občine Videm od 24. 10. 2023 do 20. 11. 2023 začelo zbiranje vlog oškodovancev, ki so imeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023.

Obrazec mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva.
  • Davčna številka nosilca.
  • Naslov nosilca.
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
  • GERK – številka GERK-a.
  • Vrsta kulture in šifra – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode.
  • Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti.
  • Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.
  • Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva.

K objavi je priložen obrazec 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih.

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko pošljete po redni pošti ali skeniranega po e-pošti na naslov info@videm.si, vržete v nabiralnik na občinski stavbi ali ga prinesete osebno na sedež Občine Videm.

Podatki o škodi se vnašajo v spletno aplikacijo AJDA, zato prosimo, da so obrazci izpolnjeni z vsemi zahtevanimi podatki in oddani v zgoraj navedenem roku.

Informacije glede izpolnjevanja obrazcev prejmete na Občinski upravi Občine Videm (02/761 94 01), info@videm.si ali osebno).

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!