Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP P18-M1 območje poslovno – logistične cone Videm

Facebook

Objavljamo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP P18-M1 območje poslovno logistične cone Videm.

spremljajoče gradivo_

tesktualni del_dopolnjen_Osnutek_Odloka o OPPN za P18 M1_2022

grafični del

ELABORAT EKONOMIKE

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!