JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA TOVORNO VOZILO KIA

Facebook

Objavljamo Javno zbiranje ponudb za tovorno vozilo KIA. Vozilo ni vozno. Izklicna cena za nakup tovornega vozila znaša 100,00 EUR brez DDV.

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javno zbiranje ponudb z oznako »NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA NAKUP TOVORNEGA VOZILA«, najpozneje do 28. 2. 2024, na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko interesenti pridobijo na telefonski številki 041 282 277 (Zdravko Bračič).

Javno zbiranje ponudb

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!