JAVNA OBJAVA O POGOJIH PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

Facebook

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/2007- ZPolS-D, 105/2008- odi. US, 11/2011 ZVRK – A, 98/13 – ZVRK – Bin 6/18 -odločba US), Odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2018) in Pravilnika o plakatiranju na občinskih plakatnih mestih v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2021) objavlja župan Občine Videm pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Videm v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. julija 2024.

Več informacij najdete v prilogi.

Priloga:

Pogoji plakatiranja_volitve Evropski parlament

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!