Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

Days
Hours
Minutes
Seconds

Aktualni razpisi in objave

Projekti in investicije

Obnova ceste med naslji Vareja in Dravci

Izvedbena dela preplastitve ceste od Vareja 9b do Dravci (smer Gašperšič) v dolžini 630 m so zaključena. Dela so potekala v mesecu juniju, predstavljajo pa

Obnova križišča pri kapeli v Pobrežju

Konec aprila 2022 so bila zaključena dela pri ureditvi dejanskega poteka ceste pri tem pa obnovljeno križišče, odvodnjavanje in bankine. Verjamemo, da bo sedanja ureditev

Modernizacija ceste Ljubstava

V mesecu aprilu 2022 je bila zaključena modernizacija ceste v Ljubstavi do h.š.10 v dolžini 300 m. Vrednost opravljenih del je znašala 49.971,72 EUR.

Kanalizacija Šturmovci

Na podlagi prerazpreditve privarčevanh sredstev iz leta 2021 so svetniki Občinskega sveta potrdili pobudo, da se del teh sredstev nameni izgradnji kanalizacijskega omrežja v naselju

Zamenjava ograj na mostovih

V spomladanskem delu se je opravila zamenjava dotrajanih ograj na mostovih na območju Leskovca in sicer na vodotoku Psičina na dveh mostovi ter ena ograja

Pričetek postavitve igral v ŠP Tržec

V športnem parku se je pričela gradnja parka z otroškimi igrali. V letošnjem letu se načrtuje še gradnja odbojkarskega igrišča na mivki ter postvitev fitnesa

Iz naših krajevnih skupnosti

Krajevne skupnosti predstavljajo obliko lokalne samouprave na območju naselja, dela naselja ali več naselij hkrati. V Občini Videm je ustanovljenih osem krajevnih skupnosti, in sicer Videm pri Ptuju, Pobrežje, Dolena, Lancova vas, Sela Soviče – Vareja – Dravci, Tržec in Leskovec. 

Bogato družabno, kulturno in športno življenje iz naših krajevnih skupnosti lahko spremljate v spodnjih prispevkih.

Šport
Kultura

Spremljamo športne in kulturne dogodke

Koristne Povezave

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!