Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

2284 Videm pri Ptuju

Days
Hours
Minutes
Seconds

Aktualni razpisi in objave

Projekti in investicije

Modrnizacija cest v KS Sela

V poletnih mesecih se je na območju Krajevne skupnosti Sela na novo asfaltirala cesta JP Sela, pri Intiharjevi kapelici proti Avtoservisu Sitar.

Avtobusna postaja Lancova vas

V letu 2020 se je prestavila avtobusna postaja v spodnjem delu naselja Lancova vas, pri Čohove kapeli. Uredila se je signalizacija, prehod za pešce ter

Kanalizacija pobrežje

Občina Videm je v letu 2020 na področju vlaganj v infrastrukturo namenila sredstva za dokončanje izgradnje kanalizacije v naselju Pobrežje ob LC v smeri proti

Javna razsvetljava Barislovci

V mesecu novembru 2019 so v Krajevni skupnosti Sela, v naselju Barislovci pridobili javno razsvetljavo, ter tako povečali varnost peščev in kolesarjev ter ostalih cestnih

Rekonstrukcija mostu čez Psičino

V letu 2019 je bila zaradi nujnosti izvedena rekonstrukcija Hekovega mostu čez Psičino v Spodnjem Leskovcu. Prav tako se je uredil vodotok gor vodno in

Protipoplavna zaščit KS Sela in Lancova vas

Občina Videm je skupaj z občino Kidričevo sofinancirala izdelavo projekta za protipoplavno zaščito ob reki Polskavi. Za omenjeni projekt je potrebno pridobiti še celovito presojo

Pridobitev v KS Sovice – Dravci – Vareja

V mesecu septembra 2019, so v Krajevni skupnosti Soviče- Dravci- Vareja pridobili asfaltno prevleko v Dravcih proti Mlakarju (cesta Milošič- Mlakar, Soviče) v dolžini 200m,

Iz naših krajevnih skupnosti

Krajevne skupnosti predstavljajo obliko lokalne samouprave na območju naselja, dela naselja ali več naselij hkrati. V Občini Videm je ustanovljenih osem krajevnih skupnosti, in sicer Videm pri Ptuju, Pobrežje, Dolena, Lancova vas, Sela Soviče – Vareja – Dravci, Tržec in Leskovec. 

Bogato družabno, kulturno in športno življenje iz naših krajevnih skupnosti lahko spremljate v spodnjih prispevkih.

Šport
Kultura

Spremljamo športne in kulturne dogodke

Koristne Povezave

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!