JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm  v letu  2024

Facebook

Občina Videm na podlagi 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),  Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin 35/2020) in Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2024  (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 68/2023) objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm  v letu  2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm  v letu 2024.

Rok za oddajo prijav na razpis je  vključno do 16. 2. 2024.

JR za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Videm v letu 2024

Prijava na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 2024

Vzorec pogodbe JR kultura

Prireditve v letu 2024 – obvezna priloga

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!