JAVNA OBJAVA O POGOJIH PLAKATIRANJA ZA IZVEDBO TREH POSVETOVALNIH REFERENDUMOV

Facebook

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/2007- ZPolS-D, 105/2008- odi. US, 11/2011 ZVRK – A, 98/13 – ZVRK – Bin 6/18 -odločba US), Odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2018) in Pravilnika o plakatiranju na občinskih plakatnih mestih v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2021) objavlja župan Občine Videm pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Videm v času volilne kampanje za izvedbo Posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posredovanju konoplje za omejeno rabo,  Posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije in Posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bodo 9. julija 2024.

Več informacij najdete v prilogi.

Pogoji plakatiranja_posvetovalni referendumi

Spletna stran uporablja samo nujne piškote, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje strani!